Άρχισε να πληκτρολογείς οτιδήποτε

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού THANK YOU

Οι πιο κάτω είναι οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό THANK YOU που διεξάγεται από τον ANTENNA SATELLITE
και φιλοξενείται στο επίσημο site του καναλιού www.antennasatellite.gr

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου που είναι συνδρομητές του καναλιού ANTENNA SATELLITE. Κάθε χρήστης που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι είναι χρήστης και κάτοχος του συμβολαίου που έχει υποβάλει.
  2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δώσουν το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου τους.
  3. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ SATELLITE διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιοδήποτε μήνυμα, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ανήθικο, προσβλητικό ή γενικά ανεπίτρεπτο για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.
  4. O ANTENNA SATELLITE διατηρεί το δικαίωμα προβολής του διαγωνισμού και των νικητών στα έντυπα, στην τηλεόραση και στα ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης και Προβολής και τη διαφημιστική αξιοποίηση κάθε σχετικού γεγονότος.
  5. Η διάρκεια του διαγωνισμού αναφέρεται στην ιστοσελίδα του παρόντος διαγωνισμού. Πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του διαγωνισμού δεν θα γίνονται αποδεκτές οποιεσδήποτε συμμετοχές.
  6. Με τους νικητές θα επικοινωνήσει ο ΑNTENNA SATELLITE μέσω email ή τηλεφώνου. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός 72 ωρών ο ANTENNA SATELLITE διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.
  7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο e-mail info@antennaus.com  για οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες.
  8. O ANTENNA SATELLITE σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές και έξοδα που πιθανόν να προκύψουν από καθυστερήσεις ή άλλως πως από τον παρόντα διαγωνισμό. O ANTENNA SATELLITE δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή σωματική ή υλική ή άλλη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων ή άλλως πως.
  9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των κανονισμών του παρόντος διαγωνισμού.
  10. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ SATELLITE διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προωθητική δράση ή να προβεί σε τροποποίηση των όρων και των χρόνων αυτής, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. 

Πρόγραμμα