Άρχισε να πληκτρολογείς οτιδήποτε

Όροι χρήσης Διαγωνισμού φωτογραφίας

Οι πιο κάτω είναι οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό φωτογραφίας των ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ, με τίτλο «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ» (ELLADAPHOTOCONTEST) και διεξάγεται σε ΑΜΕΡΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ και φιλοξενείται στο επίσημο site του διαγωνισμού www.elladaphotocontest.gr

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου, εκτός κατοίκων Ελλάδας και Κύπρου.
 2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δώσουν το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου τους καθώς επίσης την διεύθυνση κατοικίας τους και το email τους.
 3. Τα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ, διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν οποιοδήποτε μήνυμα, μπορεί να θεωρηθεί ανήθικο, προσβλητικό ή γενικά ανεπίτρεπτο για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.
 4. 4. Τα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ, διατηρούν το δικαίωμα προβολής του διαγωνισμού και των νικητών στα έντυπα, στην τηλεόραση και στα ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης και Προβολής και τη διαφημιστική αξιοποίηση κάθε σχετικού γεγονότος.
 5. Κάθε άτομο που συμμετέχει μπορεί να διεκδικήσει τα δώρα του παρόντος διαγωνισμού μόνο μια φορά.
 6. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο 1 φορά και να στείλουν 1 φωτογραφία που θα θεωρηθεί υποψήφια για τον παρόντα διαγωνισμό.
 7. Εάν η φωτογραφία που θα στείλουν οι συμμετέχοντες θεωρηθεί προσβλητική, ανήθικο ή ακατάλληλη η συμμετοχή θα ακυρωθεί αυτομάτως.
 8. Η διάρκεια του διαγωνισμού αναφέρεται στην ιστοσελίδα του παρόντος διαγωνισμού. Πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του διαγωνισμού δεν θα γίνονται αποδεκτές οποιεσδήποτε συμμετοχές.
 9. Με τους νικητές θα επικοινωνήσουν τα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ μέσω email ή τηλεφώνου. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός 72 ωρών ο ANTENNA SATELLITE διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.
 10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο e-mail info@antennainternational.gr για οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες.
 11. Tα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές και έξοδα που πιθανόν να προκύψουν από καθυστερήσεις ή άλλως πως από τον παρόντα διαγωνισμό.Τα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή σωματική ή υλική ή άλλη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων ή άλλως πως.
 12. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των κανονισμών του παρόντος διαγωνισμού.
 13. Τα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ, διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την προωθητική δράση ή να προβεί σε τροποποίηση των όρων και των χρόνων αυτής, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.
 14. Τα εισιτήρια μετ΄επιστροφής που θα λάβουν οι 3 μεγάλοι νικητές, αφορούν περιόδους συγκεκριμένες που ορίζονται από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Δεν αφορούν περιόδους high season και αφορούν ένα άτομο.

Πρόγραμμα