Άρχισε να πληκτρολογείς οτιδήποτε
ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ

Το διασημότερο show στον πλανήτη ΕΡΧΕΤΑΙ!

Σχετικά

Αίτηση Συμμετοχής στην εκπομπή
ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ

Με την παρούσα Αίτηση Συμμετοχής δηλώνω το ενδιαφέρον μου
για τη συμμετοχή μου στην εκπομπή ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ. 

Είναι η ψυχή, η έκφραση, το πάθος, η δύναμη. Είναι το όνειρο. Είναι το «Ελλάδα έχεις ταλέντο»!

Το διασημότερο σόου στον πλανήτη επιστρέφει στον ΑΝΤ1, στο πρώτο κανάλι που πρώτο το έφερε στην Ελλάδα!

Λίγα λόγια για το ταλέντο σας:

Αρχείο εικόνας (mov, mp3, mp4, jpg, png, gif, bmp, zip, rar) μέχρι 20mb

Προσωπικά Δεδομένα

Η υποβολή της παρούσας Αίτηση Συμμετοχής προϋποθέτει την συμπλήρωση στοιχείων τα οποία αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΕΝΝΑ TV A.E.», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 10 -12 (εφεξής o «ΑΝΤΕΝΝΑ»), ή/και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΑΝΤΕΝΝΑ θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συμπληρώνονται στην Αίτηση Συμμετοχής για τους σκοπούς επιλογής των συμμετεχόντων στην εκπομπή ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ και διεξαγωγής της εκπομπής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται από τον ΑΝΤΕΝΝΑ ή/και από τρίτους ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΑΝΤΕΝΝΑ για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας και από άλλες εταιρείες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή τελούν κάτω από κοινό έλεγχο με τον ΑΝΤΕΝΝΑ. Κάθε υποβάλλων Αίτηση Συμμετοχής διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφου αιτήματος στον ΑΝΤΕΝΝΑ (στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 10-12, Μαρούσι, Αθήνα, Τ.Κ. 15125 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@antenna.gr) για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάθε υποβάλλων Αίτηση Συμμετοχής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε την συναίνεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συναίνεση πριν από την ανάκλησή της. Αρμόδια αρχή για υποβολή παραπόνων είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Περαιτέρω ειδικώς και ρητώς συναινώ στην επεξεργασία σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και για τους σκοπούς επιλογής των συμμετεχόντων στην εκπομπή ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ και διεξαγωγής της εκπομπής:

Πρόγραμμα